Din personliga MX-butik

Tävlingsvilkor

Instagram

Nedan finner du allmänna villkor och regler för MX Supply AB Facebook- och Instagram-tävlingar. Genom att delta i tävlingen godkänner du våra tävlingsvillkor samt samtycker till personuppgiftsbehandlingen. 

Allmänna regler gällande tävlingar på Facebook

Tävlingen organiseras utav MX Supply AB. Tävlingarna är inte på något sätt sponsrade, främjade eller administrerade av Facebook.

Din Facebook-profil måste vara skapad i enlighet med Facebook Community Rules. Fejkprofiler får ej delta i tävlingarna.
Vi förbehåller oss rätten att ta bort och anmäla bidrag som bedöms vara olagliga eller på annat sätt vara etiskt eller moraliskt stötande.

Genom att du delar ditt tävlingsbidrag överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till MX Supply AB. Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att MX Supply AB får använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom MX Supply AB normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.
Vinnaren utses utav en jury hos MX Supply AB. Juryn väljer ut vinnaren baserat på dess bidrag. Juryns beslut kan inte överklagas.
Vinnaren annonseras på Facebook-sidan utav MX Supply AB.
Vinnaren behöver kontaktas av MX Supply AB inom 14 dagar efter utannonseringen utav vinnaren. Vinnaren behöver bifoga adress, kontaktuppgifter samt telefonnummer. 

Obs! Om vinnaren inte MX Supply AB enligt den utsatta tiden är juryn fria att utse en annan vinnare utav tävlingen. Priset skickas inom 30 dagar efter det att MX Supply AB erhållit vinnarens adressuppgifter.
Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person.
Priset/Vinsten kan inte tas ut i kontanter och inte bytas till andra produkter till ett likvärdig pris. Eventuell vinstskatt betalas utav vinnaren. 

Allmänna regler gällande tävlingar på Instagram

Genom att delta i tävlingen godkänner du dessa allmänna tävlingsvillkor samt  samtycker till personuppgiftsbehandlingen. Tävlingen organiseras av MX Supply AB. Tävlingarna är inte på något sätt sponsrade, främjade eller administrerade av Instagram. 

Din Instagram-profil måste vara skapad i enlighet med Instagrams policys och du måste ha en öppen profil. Fejkprofiler får ej delta i tävlingarna.
Vi förbehåller oss rätten att ta bort och anmäla bidrag som bedöms vara olagliga eller på annat sätt vara etiskt eller moraliskt stötande.

Genom att du delar ditt tävlingsbidrag överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Sveriges Ingenjörer. Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Sveriges Ingenjörer får använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Sveriges Ingenjörers normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed. 

Vinnaren utses utav en jury hos MX Supply AB. Juryn väljer ut vinnaren baserat på dess bidrag. Juryns beslut kan inte överklagas.

Vinnaren annonseras på Instagram-sidan utav MX Supply AB genom ett svar på vinnarens bidrag samt i ett inlägg på sidan. 

Vinnaren behöver kontakta MX Supply AB inom 14 dagar efter utannonseringen utav vinnaren. Vinnaren behöver bifoga adress,
kontaktuppgifter samt telefonnummer. Obs! Om vinnaren inte kontaktar MX Supply AB enligt den utsatta tiden är juryn fria att utse en annan vinnare utav tävlingen. Priset skickas inom 30 dagar efter det att MX Supply AB erhållit vinnarens adressuppgifter. 

Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person. 

Priset/vinsten kan inte tas ut i kontanter och inte bytas till andra produkter till ett likvärdig pris. Eventuell vinstskatt betalas utav vinnaren. 

Personlig information

Då vi presenterar vinnaren kommer namnet på vinnaren att tillkännages i MX Supply AB sociala kanaler. Vinnarens bidrag kan även komma att presenteras i kanalerna då vinnaren tillkännages. 

Vi reserverar oss för eventuella ändringar av tävlingsvillkor, skrivfel samt för att tekniska felaktigheter eller förlorad funktionalitet där problemet ligger hos annan leverantör, hos tex. Instagram samt slutförsäljning utav varan.
Vinnarens personliga information kommer inte att delas med tredje part. Vi kan komma att spara personuppgifter om vinnaren upp till 90 dagar efter utsedd vinnare. MX Supply AB kommer inte spara för att på annat sätt bearbeta dina uppgifter i samband med att du deltar i MX Supply AB tävlingar på Facebook eller Instagram. Vi kommer alltså inte använda dina uppgifter för insamling, registrering, lagring, bearbetning eller spridning av dina personuppgifter. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på MX Supply AB.