Din personliga MX-butik

Twin Air Bio Filter Fluid 1L

  • 249 kr
I lager.

TwinAir Bio Liquid power är en biologiskt nedbrytbar luftfilterolja som fungerar under alla körförhållanden. Oljan är enkel att jobba med och bildar en klibbig, smutsgripande sköld för att fånga upp de minsta damm och gruspartiklarna och skydda din motor.


Fara

H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H315 - Irriterar huden.