Din personliga MX-butik

X-1R HTC 400ml

  • 279 kr
  • 249 kr
I lager.

X-1R HTC SMÖRJSPRAY
Etrt premium smörjspray med klistrande egenskaper.

EGENSKAPER 
HTC är ett kraftigt klistrande och temperaturstabilt högtryckssmörjspray med X-1R’s unika metallbehandlande egenskaper. HTC har därmed unikt goda egenskaper när det gäller att smörja, smida, härda och minska friktion samt slitage på kedjor och all annan utrustning som utsätts för häftiga rörelser och höga tryck. HTC bildar ett heltäckande skyddande lager som förblir aktivt över en lång period utan risk för avdunstning och skyddar effektivt mot korrosionsangrepp. En bättre smord kedja projicerar kraften på hjulet och inte på kuggar och drev, vilket innebär sänkt temperatur och ökad livslängd på kedja och drev samt minskad sträckning av kedjan.  

ANVÄNDNINGSOMRÅDE 
Smörjning av kedjor och liknande mekanisk utrustning, dörrstoppar, gångjärn, kranbommar samt överallt där det krävs ett kraftigare smörjspray.

KONKURRERANDE PRODUKTER OCH MILJÖASPEKTER
HTC innehåller inga lättflyktiga lösningsmedel eller fasta partiklar av något slag, tål extremt höga tryck och temperaturer.
HTC har synnerligen låg avdunstning vilket gör att den har lång hållbarhet. På alla dessa punkter överträffar HTC konkurrerande högtryckssprayer och kedjeoljor, denna kombination är unik.
HTC är inte giftig i sig eller som spraydimma men naturligtvis skall man undvika att andas in den.